Main Article Content

Abstract

The measures aimed at glorifying man, raising the spiritual level of people and creating all the conditions for their youth to mature in the new Uzbekistan, as well as the high attention currently paid to the sphere of culture and art in the country, are described.

Keywords

Culture art new outlook scientific and theoretical knowledge society spirituality cultural educational institutions

Article Details

How to Cite
Abdullayeva Muqaddas Bakhtiyor kizi, & Mominmirzo Kholmuminov Zokir oglu. (2023). Culture is the Face of the Nation. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(11), 15-18. Retrieved from https://cajad.centralasianstudies.org/index.php/CAJAD/article/view/435

References

 1. 1. Qunduz Nishonboyeva. Madaniyatning millatlararo va umumbashariy muammolari//Toshkent. “Innovatsiya-ziyo”.2019. 9-10 betlar
 2. 2. N.O‘roqov. Madaniyatshunoslik. O‘.U.M.// Qarshi. 2008. 17 bet
 3. 3. Azamat Haydarov. Madaniyat va san’at sohasini boshqarish asoslari. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.//Toshkent. 2016. 34-35 betlar
 4. 4. Usmon Qoraboyev. G‘ayrat Soatov. O‘zbekiston madaniyati. O‘.U.M. “Tafakkur bo‘stoni” //Toshkent. 2011. 170 bet.
 5. 5. Xolmo‘minov M. et al. RAHBARNING ISH USLUBIDA IMIJNING O ‘RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 156-160.
 6. 6. Moʻminmirzo X. Z. YANGI O‘ZBEKISTONDA MILLIY RAQS SAN’ATIGA QARATILAYOTGAN YUKSAK E’TIBOR (“LAZGI” RAQSI MISOLIDA) //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 168-172.
 7. 7. Xolmoʻminov M. Z. MADANIYAT BO‘LIM MUDIRLARINING ISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 95-101.
 8. 8. Xolmо‘Minov M. M., Qolqanatov A. MUFASSAL MUSHOHADALAR ME’MORIDAN MUFASSAL MUSHOHADALAR MEROJI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 568-580.
 9. 9. Togonbayeva Z., Kholmominov M. THE IMPORTANCE OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CULTURE AND ART IN THE NEW UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 275-277.
 10. 10. Холмўминов М. З. САНЪАТ МЕНЕЖМЕНТИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ //Oriental Art and Culture. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 123-130.
 11. 11. Xolmoʻminov M. Z. 2017-2022-YILLAR MOBAYNIDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR SARHISOBI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 558-567.
 12. 12. Mo’Minmirzo X. Z. TEATR FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH USULLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 57-62.
 13. 13. Xolmoʻminov M. Z. O. L. et al. MADANIYAT MARKAZLARIDA TOʻGARAKLARNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 102-107.
 14. 14. Xolmoʻminov M. Z. PROFESSOR AZAMAT HAYDAROV KITOBLARIDA MA’NAVIY-MA’RIFIY ISLOHOTLAR TAHLILI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 255-263.
 15. 15. Kholmuminov M., Qolqanatov A. The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population //International Journal on Integrated Education. – 2021. – Т. 4. – №. 12. – С. 146-151.